Crochet - squares · Virkat - rutor

Icy Flower Square

Hej!
Små rutor som kan användas i en mängder olika projekt.
Jag har virkat dessa med nål 3 mm och i Catona-garn från Favoritgarner.
Jag har använt färgerna 173 (Ljusblå), 397 (Turkos) & 201 (Mörkblå).
Om du gillar min design, skulle jag bli jätteglad om du bjuder mig på en kopp kaffe ♥
If you like my design, I would be really happy if you bought me a cup of coffee ♥

Hi!
You can make a lot with just some squares. 
This one I’ve made with hook 3 mm and the yarn Catona from Favoritgarner.
I’ve used colour 173 (Light Blue), 397 (Turqousie) & 201 (Blue). 

Förkortningar:
sm – smygmaska
m – maska
lm – luftmaska
fm – fastmaska
hst – halvstolpe
st – stolpe
rel. fram st – relief fram stolpe
rel. bak fm – relief bak fastmaska
rel. bak hst – relief bak halvstolpe
picot – 3 lm, gör en sm i första lm
Abbreviations:
sl st – slip stitch
st – stitch
ch – chain
sc – single crochet
hdc – half double crochet
dc – double crochet
fp dc – front post double crochet
bp sc – back post single crochet
bp hdc – back post half double crochet
picot – ch 3, make a sl st in first ch
22496898_10212630779858173_658839246_o
IMG_3759

4 lm, slut till en ring med en sm.
Varv 1: *1 st, 3 lm*, upprepa *-* sammanlagt 8 gånger (8 st, 24 lm).

Ch 4, make a ring with a sl st in first ch.
Row 1: *1 dc, ch 3*, repeat *-* a total of 8 times (8 dc, 24 ch).

IMG_3760Varv 2: *Om lm-bågen virkas [1 fm, 3 st, 1 fm], hö st*, upprepa *-* sammanlagt 8 gånger (16 fm, 24 st).

Row 2: *Around loop-ch make [1 sc, 3 dc, 1 sc], sk dc*, repeat *-* a total of 8 times (16 sc, 24 dc).

IMG_3761
Varv 3: Börja i valfri mitten-st, *1 hst, 3 lm, 1 rel. fram st om st från varv 1, 1 lm, i nästa mitten-st virkas [1 hst, 2 lm, 1 hst], 1 lm, 1 rel. fram st om st från varv 1, 3 lm*, upprepa *-* sammanlagt 4 gånger (12 hst, 40 lm, 8 rel. fram st).

Row 3: Start in any middle-dc, *1 hdc, ch 3, 1 fp dc in dc from row 1, ch 1, in next middle dc make [1 hdc, ch 2, 1 hdc], ch 1, 1 fp dc in dc from row 1, ch 3*, repeat *-* a total of 4 times (12 hdc, 40 ch, 8 fp dc).

IMG_3762Varv 4: Börja med *1 fm i lm efter [hst, 2 lm, hst], om nästa lm-båge virkas [1 hst, 3 st], 1 st om nästa lm-båge, 3 lm, 1 st tillbaka i föregående lm-båge, fortsätt med [3 st, 1 hst] om nästa lm-båge, 1 fm om nästa lm, i lm-bågen mellan hst virkas [1 hst, 1 picot, 1 hst, 1 picot, 1 hst, 1 picot]*, upprepa *-* sammanlagt 4 gånger (12 picot, 8 fm, 20 hst, 32 st, 12 lm).

Row 4: Start with *1 sc in ch after [1 hdc, ch 2, 1 hdc], around next loop-chain make [1 hdc, 3 dc], 1 dc in next loop-chain, ch 3, 1 dc back in the previous loop-chain, continue with [3 dc, 1 hdc] around next loop-chain, 1 sc in next ch, in ch between hdc make [1 hdc, 1 picot, 1 hdc, 1 picot, 1 hdc, 1 picot]*, repeat *-* a total of 4 times (12 picot, 8 sc, 20 hdc, 32 c, 12 ch).

IMG_3763Varv 5: Börja i ett hörn, *2 st, 2 lm, 2 st om lm i hörnet, 1 rel. bak st var om nästa 4 m, 2 lm, 1 rel. bak hst om andra hst med picot, 2 lm, 1 rel. bak st var om sista 4 m*, upprepa *-* sammanlagt 4 gånger (16 lm, 16 st, 32 rel. bak st, 4 rel. bak hst).

Row 5: Start in a corner, *2 dc, ch 2, 2 dc around ch in the corner, 1 bp dc each in next 4 st, ch 2, 1 bp hdc around second hdc, ch 2, 1 bp dc each in the last 4 st*, repeat *-* a total of 4 times (16 ch, 16 dc, 32 bp dc, 4 bp hdc).
IMG_3753
Varv 6: Virka 1 fm i varje m, i hörnen virkas [1 fm, 1 lm, 1 fm].

Row 6: Make 1 sc in every st, in corners make [1 sc, ch 1, 1 sc].

IMG_3755

IMG_3758

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s