Crochet - Clothes · Virkat - Kläder

Rainbow Jacket

Hej!
Äntligen är jag klar med denna jacka/kofta och jag är mer än nöjd! Jag har använt Catona från Favoritgarner – och jag älskar ju dessa klara fina färger och det finns över 100 olika färger att välja mellan om man inte gillar min färgkombination. Oavsett så kommer åtgång samt färgnummer lite längre ned.
Jag har använd nål 3 mm och storleken är en small/medium ungefär.
Om du hittar några fel eller har några frågor – kommentera gärna!

Förkortningar:
lm – luftmaska
sm – smygmaska
m – maska
fm – fastmaska
hst – halvstolpe
st – stolpe
hö – hoppa över
rel. bak st – reliefstolpe bak

Om du gillar min design, skulle jag bli jätteglad om du bjuder mig på en kopp kaffe ♥
If you like my design, I would be really happy if you bought me a cup of coffee ♥

Hi!
Finally I’m finished with this jacket/cardigan and I´m so pleased about it! I´ve used Catona from Favoritgarner – and I really love these vibrant colours and they have over 100 different colours to choose from if you don’t like my combination. I’ll let you now further down about colournumbers and how much you’ll need.
I’ve used hook 3 mm and the size is approximately a small/medium.
If you find any errors in the pattern or have any questions – please comment below!

Abbreviations:
ch – chain
sl st – slip stitch
st – stitch
sc – single crochet
hdc – half double crochet
dc – double crochet
sk – skip
bp dc – back post double crochet

Färgnummer samt åtgång (sorterar färgerna som jag använd dem – utgår från 50-grams nystan):
173 Bluebell – ca 20 gr (½ nystan)
397 Cyan – ca 20 gr (½ nystan)
201 Electric Blue – ca 20 gr (½ nystan)
521 Deep Violet – ca 20 gr (½ nystan)
513 Apple Green – ca 20 gr (½ nystan)
389 Apple Green – ca 20 gr (½ nystan)
515 Emerald – ca 20 gr (½ nystan)
522 Primrose – ca 20 gr (½ nystan)
280 Lemon – ca 20 gr (½ nystan)
189 Royal Orange – ca 20 gr (½ nystan)
264 Light Coral – ca 20 gr (½ nystan)
252 Watermelon – ca 20 gr (½ nystan)
115 Hot red – ca 40 gr (1 nystan)
238 Powder Pink – ca 40 gr (1 nystan)
519 Fresia – ca 40 gr (1 nystan)
114 Shocking pink – ca 40 gr (1 nystan)
257 Antique Mauve – ca 150 gr (3 nystan)
110 Jet Black – ca 150 gr (3 nystan)
106 Snow White – ca 400 gr (7 nystan)
02 Lizzy (effektgarn) – 1 nystan

Colournumbers and consumption (grades the colours as I’ve used them – counts on 50-gram skeins):
173 Bluebell – approx 20 gr (½ skein)
397 Cyan – approx 20 gr (½ skein)
201 Electric Blue – approx 20 gr (½ skein)
521 Deep Violet – approx 20 gr (½ skein)
513 Apple Green – approx 20 gr (½ skein)
389 Apple Green – approx 20 gr (½ skein)
515 Emerald – approx 20 gr (½ skein)
522 Primrose – approx 20 gr (½ skein)
280 Lemon – approx 20 gr (½ skein)
189 Royal Orange – approx 20 gr (½ skein)
264 Light Coral – approx 20 gr (½ skein)
252 Watermelon – approx 20 gr (½ skein)
115 Hot red – approx 40 gr (1 skein)
238 Powder Pink – approx 40 gr (1 skein)
519 Fresia – approx 40 gr (1 skein)
114 Shocking pink – approx 40 gr (1 skein)
257 Antique Mauve – approx 150 gr (3 skeins)
110 Jet Black – approx 150 gr (3 skeins)
106 Snow White – approx 400 gr (7 skeins)
02 Lizzy (effectyarn) – 1 skein

22496898_10212630779858173_658839246_o

IMG_3563

Bakstycke:
Börja med vitt.
Lägg upp en lm-kedja (delbar med 34) på 170 + 3 lm – lägg upp fler/mindre beroende på storlek.
Varv 1: Virka 1 st i femte lm från nålen (= 1 st, hö 1), hö 1, 1 st, hö 1, 2 st var i nästkommande 6 m, *hö 1, 1 st, hö 1, 1 st, hö 1, 1 st, hö 1, 1 st hö 1, 1 st, hö 1, 2 st var i nästkommande 6 m,* – upprepa *-* till du har 6 m kvar och avsluta med hö 1, 1 st, hö 1, 1 st, hö 1, 1 st. Vänd.
Varv 2: 1 st i första m, virka sedan 1 rel. bak st om alla nästkommande st och avsluta med 1 st i sista m. Vänd.
Byt färg till 173 Bluebell.
Varv 3: 1 st i första m, hö 1, 1 st, hö 1, 1 st, hö 1, 2 st var i nästkommande 6 m, *hö 1, 1 st, hö 1, 1 st, hö 1, 1 st, hö 1, 1 st hö 1, 1 st, hö 1, 2 st var i nästkommande 6 m* – upprepa *-* till du har 6 m kvar och avsluta med hö 1, 1 st, hö 1, 1 st, hö 1, 1 st. Vänd.
Varv 4: 1 st i första m, virka sedan 1 rel. bak st om alla nästkommande st och avsluta med 1 st i sista m. Vänd.
Byt färg till 397 Cyan.
Varv 5: Upprepa varv 3.
Varv 6: Upprepa varv 4.
Byt färg till 201 Electric Blue.
Varv 7: Upprepa varv 3.
Varv 8: Upprepa varv 4.
Byt färg till 521 Deep Violet.
Varv 9: Upprepa varv 3.
Varv 10: Upprepa varv 4.
Byt färg till beige.
Varv 11: Upprepa varv 3.
Varv 12: Upprepa varv 4.
Byt färg till vit.
Varv 13: Upprepa varv 3.
Varv 14: Upprepa varv 4.
Byt färg till svart.
Varv 15: Upprepa varv 3.
Varv 16: Upprepa varv 4.
Byt färg till vit.
Varv 17: Upprepa varv 3.
Varv 18: Upprepa varv 4.
Byt färg till 513 Apple Green.
Varv 19: Upprepa varv 3.
Varv 20: Upprepa varv 4.
Byt färg till 389 Apple Green.
Varv 21: Upprepa varv 3.
Varv 22: Upprepa varv 4.
Byt färg till 515 Emerald.
Varv 23: Upprepa varv 3.
Varv 24: Upprepa varv 4.
Byt färg till beige.
Varv 25: Upprepa varv 3.
Varv 26: Upprepa varv 4.
Byt färg till vit.
Varv 27: Upprepa varv 3.
Varv 28: Upprepa varv 4.
Byt färg till svart.
Varv 29: Upprepa varv 3.
Varv 30: Upprepa varv 4.
Byt färg till vit.
Varv 31: Upprepa varv 3.
Varv 32: Upprepa varv 4.
Byt färg till 522 Primrose.
Varv 33: Upprepa varv 3.
Varv 34: Upprepa varv 4.
Byt färg till 280 Lemon.
Varv 35: Upprepa varv 3.
Varv 36: Upprepa varv 4.
Byt färg till 189 Royal Orange
Varv 37: Upprepa varv 3.
Varv 38: Upprepa varv 4.
Byt färg till beige.
Varv 39: Upprepa varv 3.
Varv 40: Upprepa varv 4.
Byt färg till vit.
Varv 41: Upprepa varv 3.
Varv 42: Upprepa varv 4.
Byt färg till svart.
Varv 43: Upprepa varv 3.
Varv 44: Upprepa varv 4.
Byt färg till vit.
Varv 45: Upprepa varv 3.
Varv 46: Upprepa varv 4.
Byt färg till 264 Light Coral.
Varv 47: Upprepa varv 3.
Varv 48: Upprepa varv 4.
Byt färg till 252 Watermelon.
Varv 49: Upprepa varv 3.
Varv 50: Upprepa varv 4.
Byt färg till 115 Hot red.
Varv 51: Upprepa varv 3.
Varv 52: Upprepa varv 4.
Byt färg till beige.
Varv 53: Upprepa varv 3.
Varv 54: Upprepa varv 4.
Byt färg till vit.
Varv 55: Upprepa varv 3.
Varv 56: Upprepa varv 4.
Byt färg till svart.
Varv 57: Upprepa varv 3.
Varv 58: Upprepa varv 4.
Byt färg till vit.
Varv 59: Upprepa varv 3.
Varv 60: Upprepa varv 4.
Byt färg till 238 Powder Pink.
Varv 61: Upprepa varv 3.
Varv 62: Upprepa varv 4.
Byt färg till 519 Fresia.
Varv 63: Upprepa varv 3.
Varv 64: Upprepa varv 4.
Byt färg till 114 Shocking pink.
Varv 65: Upprepa varv 3.
Varv 66: Upprepa varv 4.
Byt färg till beige.
Varv 67: Upprepa varv 3.
Varv 68: Upprepa varv 4.
Byt färg till vit.
Varv 69: Upprepa varv 3.
Varv 70: Upprepa varv 4.
– Nu är bakstycket klart. Men vi fortsätter nu med framstycket i samma så vi gör dom inte var för sig.
Byt färg till svart.
Varv 71: 1 st i första m, hö 1, 1 st, hö 1, 1 st, hö 1, 2 st var i nästkommande 6 m, *hö 1, 1 st, hö 1, 1 st, hö 1, 1 st, hö 1, 1 st hö 1, 1 st, hö 1, 2 st var i nästkommande 6 m* – upprepa *-* sammanlagt 2  gånger och avsluta med hö 1, 1 st, hö 1, 1 st, hö 1, 1 st. Vänd.
Varv 72: 1 st i första m, virka sedan 1 rel. bak st om alla nästkommande st och avsluta med 1 st i sista m. Vänd.
Byt färg till vit.
Varv 73: Upprepa varv 71.
Varv 74: Upprepa varv 72.
Byt färg till 114 Shocking pink.
Varv 75: Upprepa varv 71.
Varv 76: Upprepa varv 72.
Byt färg till 519 Fresia.
Varv 77: Upprepa varv 71.
Varv 78: Upprepa varv 72.
Byt färg till 238 Powder Pink.
Varv 79: Upprepa varv 71.
Varv 80: Upprepa varv 72.
Byt färg till beige.
Varv 81: Upprepa varv 71.
Varv 82: Upprepa varv 72.
Byt färg till vit.
Varv 83: Upprepa varv 71.
Varv 84: Upprepa varv 72.
Byt färg till svart.
Varv 85: Upprepa varv 71.
Varv 86: Upprepa varv 72.
Byt färg till vit.
Varv 87: Upprepa varv 71.
Varv 88: Upprepa varv 72.
Byt färg till 115 Hot Red.
Varv 89: Upprepa varv 71.
Varv 90: Upprepa varv 72.
Byt färg till 252 Watermelon.
Varv 91: Upprepa varv 71.
Varv 92: Upprepa varv 72.
Byt färg till 264 Light Coral
Varv 93: Upprepa varv 71.
Varv 94: Upprepa varv 72.
Byt färg till beige.
Varv 95: Upprepa varv 71.
Varv 96: Upprepa varv 72.
Byt färg till vit.
Varv 97: Upprepa varv 71.
Varv 98: Upprepa varv 72.
Byt färg till svart.
Varv 99: Upprepa varv 71.
Varv 100: Upprepa varv 72.
Byt färg till vit.
Varv 101: Upprepa varv 71.
Varv 102: Upprepa varv 72.
Byt färg till 189 Royal Orange.
Varv 103: Upprepa varv 71.
Varv 104: Upprepa varv 72.
Byt färg till 280 Lemon.
Varv 105: Upprepa varv 71.
Varv 106: Upprepa varv 72.
Byt färg till 522 Primrose.
Varv 107: Upprepa varv 71.
Varv 108: Upprepa varv 72.
Byt färg till beige.
Varv 109: Upprepa varv 71.
Varv 110: Upprepa varv 72.
Byt färg till vit.
Varv 111: Upprepa varv 71.
Varv 112: Upprepa varv 72.
Byt färg till svart.
Varv 113: Upprepa varv 71.
Varv 114: Upprepa varv 72.
Byt färg till vit.
Varv 115: Upprepa varv 71.
Varv 116: Upprepa varv 72.
Byt färg till 515 Emerald.
Varv 117: Upprepa varv 71.
Varv 118: Upprepa varv 72.
Byt färg till 389 Apple Green.
Varv 119: Upprepa varv 71.
Varv 120: Upprepa varv 72.
Byt färg till 513 Apple Green.
Varv 121: Upprepa varv 71.
Varv 122: Upprepa varv 72.
Byt färg till beige.
Varv 123: Upprepa varv 71.
Varv 124: Upprepa varv 72.
Byt färg till vit.
Varv 125: Upprepa varv 71.
Varv 126: Upprepa varv 72.
Byt färg till svart.
Varv 127: Upprepa varv 71.
Varv 128: Upprepa varv 72.
Byt färg till vit.
Varv 129: Upprepa varv 71.
Varv 130: Upprepa varv 72.
Byt färg till 521 Deep Violet.
Varv 131: Upprepa varv 71.
Varv 132: Upprepa varv 72.
Byt färg till 201 Electric Blue.
Varv 133: Upprepa varv 71.
Varv 134: Upprepa varv 72.
Byt färg till 397 Cyan.
Varv 135: Upprepa varv 71.
Varv 136: Upprepa varv 72.
Byt färg till 173 Bluebell.
Varv 137: Upprepa varv 71.
Varv 138: Upprepa varv 72.
Byt färg till vit.
Varv 139: Upprepa varv 71.
Varv 140: Upprepa varv 72.
– Upprepa nu varv 71-140 på andra sidan så att du får två framstycken.

img_3141.jpg

Back:
Start with white.
Chain (divide it by 34) 170 + 3 – chain more or less depending on your size.
Row 1: Crochet 1 dc in the fifth ch from hook (= 1 dc, sk 1), sk 1, 1 dc, sk 1, 2 dc each in next 6 st, *sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 2 dc each in next 6 st* – repeat *-* until you´ve got 6 st left and finish with sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc. Turn.
Row 2: 1 dc in first st, then make 1 bp dc each in every st and finish with 1 dc in last st. Turn.
Change colour to 173 Bluebell.
Row 3: 1 dc in first st, sk 1, 1 dc, sk 1, 2 dc each in next 6 st, *sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 2 dc each in next 6 st* – repeat *-* until you´ve got 6 st left and finish with sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc. Turn.
Row 4: 1 dc in first st, then make 1 bp dc each in every st and finish with 1 dc in last st. Turn.
Change colour to 397 Cyan.
Row 5: Repeat row 3.
Row 6: Repeat row 4.
Change colour to 201 Electric Blue.
Row 7: Repeat row 3.
Row 8: Repeat row 4.
Change colour to 521 Deep Violet.
Row 9: Repeat row 3.
Row 10: Repeat row 4.
Change colour to beige.
Row 11: Repeat row 3.
Row 12: Repeat row 4.
Change colour to white.
Row 13: Repeat row 3.
Row 14: Repeat row 4.
Change colour to black.
Row 15: Repeat row 3.
Row 16: Repeat row 4.
Change colour to white.
Row 17: Repeat row 3.
Row 18: Repeat row 4.
Change colour to 513 Apple Green.
Row 19: Repeat row 3.
Row 20: Repeat row 4.
Change colour to 389 Apple Green.
Row 21: Repeat row 3.
Row 22: Repeat row 4.
Change colour to 515 Emerald.
Row 23: Repeat row 3.
Row 24: Repeat row 4.
Change colour to beige.
Row 25: Repeat row 3.
Row 26: Repeat row 4.
Change colour to white.
Row 27: Repeat row 3.
Row 28: Upprepa varv 4.
Change colour to black.
Row 29: Repeat row 3.
Row 30: Repeat row 4.
Change colour to white.
Row 31: Repeat row 3.
Row 32: Repeat row 4.
Change colour to 522 Primrose.
Row 33: Repeat row 3.
Row 34: Repeat row 4.
Change colour to 280 Lemon.
Row 35: Repeat row 3.
Row 36: Repeat row 4.
Change colour to 189 Royal Orange
Row 37: Repeat row 3.
Row 38: Repeat row 4.
Change colour to beige.
Row 39: Repeat row 3.
Row 40: Repeat row 4.
Change colour to white.
Row 41: Repeat row 3.
Row 42: Repeat row 4.
Change colour to black.
Row 43: Repeat row 3.
Row 44: Repeat row 4.
Change colour to white.
Row 45: Repeat row 3.
Row 46: Repeat row 4.
Change colour to 264 Light Coral.
Row 47: Repeat row 3.
Row 48: Repeat row 4.
Change colour to 252 Watermelon.
Row 49: Repeat row 3.
Row 50: Repeat row 4.
Change colour to 115 Hot red.
Row 51: Repeat row 3.
Row 52: Repeat row 4.
Change colour to beige.
Row 53: Repeat row 3.
Row 54: Repeat row 4.
Change colour to white.
Row 55: Repeat row 3.
Row 56: Repeat row 4.
Change colour to black.
Row 57: Repeat row 3.
Row 58: Repeat row 4.
Change colour to white.
Row 59: Repeat row 3.
Row 60: Repeat row 4.
Change colour to 238 Powder Pink.
Row 61: Repeat row 3.
Row 62: Repeat row 4.
Change colour to 519 Fresia.
Row 63: Repeat row 3.
Row 64: Repeat row 4.
Change colour to 114 Shocking pink.
Row 65: Repeat row 3.
Row 66: Repeat row 4.
Change colour to beige.
Row 67: Repeat row 3.
Row 68: Repeat row 4.
Change colour to white.
Row 69: Repeat row 3.
Row 70: Repeat row 4.
– Now is the back piece all done. But we´ll continue with the front piece in same piece so we won’t do them separately.
Change colour to black.
Row 71: 1 dc in first st, sk 1, 1 dc, sk 1, 2 dc each in next 6 st, *sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 2 dc each in next 6 st* – repeat *-* a total of 2 times and finish with sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc. Turn.
Row 72: 1 dc in first st, then make 1 bp dc each in every st and finish with 1 dc in last st. Turn.
Change colour to white.
Row 73: Repeat row 71.
Row 74: Repeat row 72.
Change colour to 114 Shocking pink.
Row 75: Repeat row 71.
Row 76: Repeat row 72.
Change colour to 519 Fresia.
Row 77: Repeat row 71.
Row 78: Repeat row 72.
Change colour to 238 Powder Pink.
Row 79: Repeat row 71.
Row 80: Repeat row 72.
Change colour to beige.
Row 81: Repeat row 71.
Row 82: Repeat row 72.
Change colour to white.
Row 83: Repeat row 71.
Row 84: Repeat row 72.
Change colour to black.
Row 85: Repeat row 71.
Row 86: Repeat row 72.
Change colour to white.
Row 87: Repeat row 71.
Row 88: Repeat row 72.
Change colour to 115 Hot Red.
Row 89: Repeat row 71.
Row 90: Repeat row 72.
Change colour to 252 Watermelon.
Row 91: Repeat row 71.
Row 92: Repeat row 72.
Change colour to 264 Light Coral
Row 93: Repeat row 71.
Row 94: Repeat row 72.
Change colour to beige.
Row 95: Repeat row 71.
Row 96: Repeat row 72.
Change colour to white.
Row 97: Repeat row 71.
Row 98: Repeat row 72.
Change colour to black.
Row 99: Repeat row 71.
Row 100: Repeat row 72.
Change colour to white.
Row 101: Repeat row 71.
Row 102: Repeat row 72.
Change colour to 189 Royal Orange.
Row 103: Repeat row 71.
Row 104: Repeat row 72.
Change colour to 280 Lemon.
Row 105: Repeat row 71.
Row 106: Repeat row 72.
Change colour to 522 Primrose.
Row 107: Repeat row 71.
Row 108: Repeat row 72.
Change colour to beige.
Row 109: Repeat row 71.
Row 110: Repeat row 72.
Change colour to white.
Row 111: Repeat row 71.
Row 112: Repeat row 72.
Change colour to black.
Row 113: Repeat row 71.
Row 114: Repeat row 72.
Change colour to white.
Row 115: Repeat row 71.
Row 116: Repeat row 72.
Change colour to 515 Emerald.
Row 117: Repeat row 71.
Row 118: Repeat row 72.
Change colour to 389 Apple Green.
Row 119: Repeat row 71.
Row 120: Repeat row 72.
Change colour to 513 Apple Green.
Row 121: Repeat row 71.
Row 122: Repeat row 72.
Change colour to beige.
Row 123: Repeat row 71.
Row 124: Repeat row 72.
Change colour to white.
Row 125: Repeat row 71.
Row 126: Repeat row 72.
Change colour to black.
Row 127: Repeat row 71.
Row 128: Repeat row 72.
Change colour to white.
Row 129: Repeat row 71.
Row 130: Repeat row 72.
Change colour to 521 Deep Violet.
Row 131: Repeat row 71.
Row 132: Repeat row 72.
Change colour to 201 Electric Blue.
Row 133: Repeat row 71.
Row 134: Repeat row 72.
Change colour to 397 Cyan.
Row 135: Repeat row 71.
Row 136: Repeat row 72.
Change colour to 173 Bluebell.
Row 137: Repeat row 71.
Row 138: Repeat row 72.
Change colour to white.
Row 139: Repeat row 71.
Row 140: Repeat row 72.
– Repeat rows 71-140 on the opposite side so you get two front pieces.

img_3562.jpg

Nacke:
Nu vill vi fylla ut nackpartiet så att det blir rakt.
Använd svart garn.
Varv 1: Börja i höger kant (fäst med en sm i st från det svarta sick-sack partiet), virka 1st var i första 3 m, *1 hst var i nästa 3 m, 1 fm var i nästa 4 m, 1 hst var i nästa 3 m, 1 st var i nästa 7 m* upprepa *-* tills du har 3 m kvar och avsluta med 1 st var i sista 3 m. Virka sm upp på sidan tills toppen av nästa st (i sick-sack partiet). Vänd.
Varv 2: Virka 1 st var i varje m. Avsluta med 1 sm i yttersta stolpen av svarta sick-sack partiet.

Neck:
Now we’re going to fill out the neck-part so it’ll be straight.
Use black colour.
Row 1: Start on the right side (make a sl st in the first dc from the black ripple-part), make 1 dc each in first 3 st, *1 hdc each in next 3 st, 1 sc each in next 4 st, 1 hdc each in next 3 st, 1 dc each in next 7 st*, repeat *-* until you’ve got 3 st left and finish with 1 dc each in last 3 st. Make sl st up on the sde of the ripple-part until the top of next black dc. Turn.
Row 2: Crochet 1 dc each in every st. Finish with 1 sl st in the utter dc of the black ripple-part.

Kant fram vänster:
Starta på vänster sida (sett framifrån) längst ned och börja med vitt garn.
Varv 1: 1 st (i toppen av sicksackens st i kanten), *1 st om st, 1 st (i sicksackens varv-byte/vändning)*, upprepa *-* upp till nacken. Fäst med 1 sm i andra st (räknat från sicksacken utåt), virka sedan 2 sm (1 sm i vardera m) och vänd sedan.
Varv 2: Virka 1 rel. bak st om varje m hela varvet, avsluta med 1 st i sista m.
Byt färg till svart.
Varv 3: Upprepa varv 1.
Varv 4: Upprepa varv 2.
Byt färg till vitt.
Varv 5: Upprepa varv 1.
Varv 6: Upprepa varv 2.

Kant fram höger:
Starta på höger sida (sett framifrån) längst upp och börja med vitt garn.
Varv 1: 1 sm i andra m (räknat från svart sicksacken och utåt), *1 st om st, 1 st (i sicksackens varv-byte/vändning)*, upprepa *-* ned till kanten. Vänd.
Varv 2: 1 st i första m, virka 1 rel. bak st om varje m hela varvet, avsluta med 1 sm i andra m från vart du fäste din förra sm.
Byt färg till svart.
Varv 3: Upprepa varv 1.
Varv 4: Upprepa varv 2.
Byt färg till vitt.
Varv 5: Upprepa varv 1.
Varv 6: Upprepa varv 2.
Varv 7: Virka 1 fm i varje m, i sista virkas [1 fm, 1 lm, 1 fm], fortsätt sedan med 1 fm i varje m runt nedre delen av hela koftan, vid nästa hörn virkas [1 fm, 1 lm, 1 fm] och sedan 1 fm i varje m upp till nacken igen.

Edging front left:
Start on the left side (as looked from the front) in the bottom and start with white colour.
Row 1: 1 dc (in the top of the ripple dc in the edge), *1 dc around dc, 1 dc (in the ripple row-changing/turning)*, repeat *-* up until the neck. Finish with 1 sl st in the second dc (counted from the back ripple edge and outwards), then make 2 sl st (1 sl st in each st) and then turn.
Row 2: Crochet 1 bp dc around each st until the last one where you finish with 1 dc.
Change colour to black.
Row 3: Repeat row 1.
Row 4: Repeat row 2.
Change colour to white.
Row 5: Repeat row 1.
Row 6: Repeat row 2.

Edging front right:
Start on the right side (as looked from the front) in the top and start with white colour.
Row 1: 1 sl st in second st (counted from the black ripple edge and outwards), *1 dc around dc, 1 dc (in the ripple row-changing/turning)*, repeat *-* down until the edge. Turn.
Row 2: 1dc in first st, crochet 1 bp dc around each st, finish with 1 sl st in second st from where you attached your last sl st.
Change colour to black.
Row 3: Repeat row 1.
Row 4: Repeat row 2.
Change colour to white.
Row 5: Repeat row 1.
Row 6: Repeat row 2.
Row 7: Crochet 1 sc each in every st, in last st make [1 sc, ch 1, 1 sc], continue with 1 sc each in every st around the lower part around the whole cardigan, in next corner make [1 sc, ch 1, 1 sc] and then make 1 sc each in the rest of the st up til the neck.

Virka sedan ihop sidorna från det vita i botten upp till det beigea precis under det röda med fm.

Crochet the sides together from the white in the bottom until the beige just below the red with sc.

IMG_3564

 

Ärmar:
Gör 2 stycken. Jag sparade ändarna för att använda dom att sy fast ärmarna sedan.
Börja med 115 Hot Red.

Lägg upp en lm-kedja (delbar med 34) på 68 + 3 lm – lägg upp fler/mindre beroende på hur långa ärmar du vill ha. Dessa blir trekvarts ungefär.
Varv 1: Virka 1 st i femte lm från nålen (= 1 st, hö 1), hö 1, 1 st, hö 1, 2 st var i nästkommande 6 m, *hö 1, 1 st, hö 1, 1 st, hö 1, 1 st, hö 1, 1 st hö 1, 1 st, hö 1, 2 st var i nästkommande 6 m,* – upprepa *-* till du har 6 m kvar och avsluta med hö 1, 1 st, hö 1, 1 st, hö 1, 1 st. Vänd.
Varv 2: 1 st i första m, virka sedan 1 rel. bak st om alla nästkommande st och avsluta med 1 st i sista m. Vänd.
Byt färg till beige.
Varv 3: 1 st i första m, hö 1, 1 st, hö 1, 1 st, hö 1, 2 st var i nästkommande 6 m, *hö 1, 1 st, hö 1, 1 st, hö 1, 1 st, hö 1, 1 st hö 1, 1 st, hö 1, 2 st var i nästkommande 6 m* – upprepa *-* till du har 6 m kvar och avsluta med hö 1, 1 st, hö 1, 1 st, hö 1, 1 st. Vänd.
Varv 4: 1 st i första m, virka sedan 1 rel. bak st om alla nästkommande st och avsluta med 1 st i sista m. Vänd.
Byt färg till vitt.
Varv 5: Upprepa varv 3.
Varv 6: Upprepa varv 4.
Byt färg till svart.
Varv 7: Upprepa varv 3.
Varv 8: Upprepa varv 4.
Byt färg till vitt.
Varv 9: Upprepa varv 3.
Varv 10: Upprepa varv 4.
Byt färg till 238 Powder Pink.
Varv 11: Upprepa varv 3.
Varv 12: Upprepa varv 4.
Byt färg till 519 Fresia.
Varv 13: Upprepa varv 3.
Varv 14: Upprepa varv 4.
Byt färg till 114 Shocking pink.
Varv 15: Upprepa varv 3.
Varv 16: Upprepa varv 4.
Byt färg till beige.
Varv 17: Upprepa varv 3.
Varv 18: Upprepa varv 4.
Byt färg till vit.
Varv 19: Upprepa varv 3.
Varv 20: Upprepa varv 4.
Byt färg till svart.
Varv 21: Upprepa varv 3.
Varv 22: Upprepa varv 4.
Byt färg till vit.
Varv 23: Upprepa varv 3.
Varv 24: Upprepa varv 4.
Byt färg till beige.
Varv 25: Upprepa varv 3.
Varv 26: Upprepa varv 4.
Byt färg till 114 Shocking pink.
Varv 27: Upprepa varv 3.
Varv 28: Upprepa varv 4.
Byt färg till 519 Fresia.
Varv 29: Upprepa varv 3.
Varv 30: Upprepa varv 4.
Byt färg till 238 Powder Pink.
Varv 31: Upprepa varv 3.
Varv 32: Upprepa varv 4.
Byt färg till vit.
Varv 33: Upprepa varv 3.
Varv 34: Upprepa varv 4.
Byt färg till svart.
Varv 35: Upprepa varv 3.
Varv 36: Upprepa varv 4.
Byt färg till vit.
Varv 37: Upprepa varv 3.
Varv 38: Upprepa varv 4.
Byt färg till beige.
Varv 39: Upprepa varv 3.
Varv 40: Upprepa varv 4.
Byt färg till 115 Hot Red.
Varv 41: Upprepa varv 3.
Varv 42: Upprepa varv 4.
Virka ihop ärmarna (rött mot rött) med fm.

Arms:
Make 2! I saved the ends to use them to sew it on the jacket later.
Start with 115 Hot Red.

Chain (divide it by 34) 68 + 3 – chain more or less depending on how lng you want your arms – these ones comes down below your elbow.
Row 1: Crochet 1 dc in the fifth ch from hook (= 1 dc, sk 1), sk 1, 1 dc, sk 1, 2 dc each in next 6 st, *sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 2 dc each in next 6 st* – repeat *-* until you´ve got 6 st left and finish with sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc. Turn.
Row 2: 1 dc in first st, then make 1 bp dc each in every st and finish with 1 dc in last st. Turn.
Change colour to beige.
Row 3: 1 dc in first st, sk 1, 1 dc, sk 1, 2 dc each in next 6 st, *sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 2 dc each in next 6 st* – repeat *-* until you´ve got 6 st left and finish with sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 1 dc. Turn.
Row 4: 1 dc in first st, then make 1 bp dc each in every st and finish with 1 dc in last st. Turn.
Change colour to white.
Row 5: Repeat row 3.
Row 6: Repeat row 4.
Change colour to black.
Row 7: Repeat row 3.
Row 8: Repeat row 4.
Change colour to white.
Row 9: Repeat row 3.
Row 10: Repeat row 4.
Change colour to 238 Powder Pink.
Row 11: Repeat row 3.
Row 12: Repeat row 4.
Change colour to 519 Fresia.
Row 13: Repeat row 3.
Row 14: Repeat row 4.
Change colour to 114 Shocking pink.
Row 15: Repeat row 3.
Row 16: Repeat row 4.
Change colour to beige.
Row 17: Repeat row 3.
Row 18: Repeat row 4.
Change colour to white.
Row 19: Repeat row 3.
Row 20: Repeat row 4.
Change colour to black.
Row 21: Repeat row 3.
Row 22: Repeat row 4.
Change colour to white.
Row 23: Repeat row 3.
Row 24: Repeat row 4.
Change colour to beige.
Row 25: Repeat row 3.
Row 26: Repeat row 4.
Change colour to 114 Shocking pink.
Row 27: Repeat row 3.
Row 28: Repeat row 4.
Change colour to 519 Fresia.
Row 29: Repeat row 3.
Row 30: Repeat row 4.
Change colour to 238 Powder Pink.
Row 31: Repeat row 3.
Row 32: Repeat row 4.
Change colour to white.
Row 33: Repeat row 3.
Row 34: Repeat row 4.
Change colour to black.
Row 35: Repeat row 3.
Row 36: Repeat row 4.
Change colour to white.
Row 37: Repeat row 3.
Row 38: Repeat row 4.
Change colour to beige.
Row 39: Repeat row 3.
Row 40: Repeat row 4.
Change colour to 115 Hot Red.
Row 41: Repeat row 3.
Row 42: Repeat row 4.
Crochet the arms together (red against red) with sc.

IMG_3560

Kant ärm:
Börja med vitt.
Varv 1: Virka *1 st om st, 1 st (i sicksackens varv-byte/vändning)*, upprepa *-* varvet runt.
Varv 2: Virka 1 rel. bak st om varje m hela varvet.
Byt färg till svart.
Varv 3: Upprepa varv 1.
Varv 4: Upprepa varv 2.
Byt färg till vitt.
Varv 5: Upprepa varv 1.
Varv 6: Upprepa varv 2.
Varv 7: 1 fm i varje m varvet runt.

Edge arm:
Start with white.
Row 1: Crochet *1 dc around dc, 1 dc (in the ripple row-changing/turning)*, repeat *-* around.
Row 2: Crochet 1 bp dc around each st around the row.
Change colour to black.
Row 3: Repeat row 1.
Row 4: Repeat row 2.
Change colour to white.
Row 5: Repeat row 1.
Row 6: Repeat row 2.
Row 7: 1 sc each in every st.

IMG_3312

 • Sy fast ärmarna alternativt virka fast de med fm på avigsidorna.
 • Virka med Lizzy Guld – fm om maskorna i alla beigea partier.
 • Fäst alla ändar.
 • Sew the arms on or crochet them on with sc on the wrong side.
 • Crochet with Lizzy Gold – sc around the st on all the beige parts.
 • Sew in all ends.

IMG_3559

IMG_3561

IMG_3558

6 kommentarer på “Rainbow Jacket

  1. Thank you! Start with making the foundation-chain longer and make more repeats of the waves – then just measure after you to make it a good lenght and Follow the pattern/pictures that show how it’ll look before you assemble it 🙂

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s