Crochet - Clothes · Virkat - Kläder

Pink to Envy flute top

Hej!
Äntligen kan jag visa er mitt senaste verk, en polo-tröja med vida ärmar. Som från början var ett #wip blev tillslut denna topp. Jag har använt Scheepjes Colour Crafter som jag köpt hos Favoritgarner. Det blir en lätt och väldigt varm tröja som kommer göra sig bra till hösten.
Den är som en storlek Small (36/38 ca) men som alltid kan man göra den större/mindre efter vad som passar just dig.

Jag har använt:
– 4 nystan Colour Crafter i färgen ”2013”
– Virknål 4 mm
– Sax & Synål

Förkortningar:
lm – luftmaska
sm – smygmaska
m – maska

fm – fastmaska
hst – halvstolpe
st – stolpe
hö – hoppa över
rel. bak st – reliefstolpe bak
rel. fram st – reliefstolpe fram
popcorn – virka 4 hst, tag ur nålen och stick in den i första hst och sedan genom öglan efter fjärde, omslag och drag igenom

Hi!
Finally I can show you this piece, a polo-shirt with flute arms. From the beginning this was an old #wip that finally a year later turned out like this. I’ve used Scheepjes Colour Crafter that I bought at Favoritgarner. It’s a warm and cozy sweater – perfect for fall!
It’s a size small (eu 36/38) but you can as always make it smaller or biger which suits you the best.

I’ve used:
– 4 skeins Colour Crafter in colour ”2013”
– Hook 4 mm
– Scissor & needle

Abbreviations:
ch – chain
sl st – slip stitch
st – stitch
sc – single crochet
hdc – half double crochet
dc – double crochet
sk – skip

bp dc – back post double crochet
fp dc – front post double crochet
popcorn – crochet 4 hdc, pull out the hook and put it in the frst hdc and in the loopafter the fourth, yarn over and pull through.

22496898_10212630779858173_658839246_o

IMG_3189

OBS! Varje varv börjar med 1 lm (ersätter fm), 2 lm (ersätter hst) eller 3 lm (ersätter st) och avslutas med 1 sm i första fm/hst/st.

Polokrage:
Virka 37 lm.
Varv 1: Hö 3, tag ned för en st i fjärde lm från nålen, virka 1 st i varje m (35 st). Vänd.
Varv 2-40: 1 st i varje m (alla virkas i bakre maskbågen – den som är längst ifrån dig) (35 st). Vänd.
Lägg tuben dubbelt och virka ihop den med fasta maskor.

Important! Every row starts with 1 ch (replaces sc), 2 ch (replaces hdc) or 3 ch (replaces dc) and finishes with 1 sl st in first sc/hdc/dc.

Polo:
Ch 37.
Row 1: Sk 3, start the first dc in the fourth ch, make 1 dc each in every st (35 dc). Turn.
Row 2-40: 1 dc each in every st (make every dc in the back loop – the loop away from you) (35 dc). Turn.
Fold the tube double and crochet it together with sc.

IMG_6054

Fortsättning tröja:
Fortsätt i valfri ände av tuben.
Varv 1: Virka 2 fm om varje st i nedre kanten om tuben (80 fm).
Varv 2: Virka 1 st var i varje m (80 st). 
Varv 3: Virka 1 st i varje m, i var 20:e maska virkas [2 st, 1 lm, 2 st] (92 st).
Varv 4: Virka 1 st i varje m, i hörnen/lm virkas [2 st, 1 lm 2 st] (108 st).
Varv 5-16: Virka 1 st i varje m, i hörnen/lm virkas [2 st, 1 lm, 2 st].
– Förläng (alt förkorta) så mycket så att det passar dig – hörnorna ska gå ihop under armhålan för rätt passform.
Varv 17: Virka 1 st var fram tills första hörnet, 1 st i lm, hö hela partiet som kommer vara över axeln och virka 1 st i nästa lm (hörn) och fortsätt sedan med 1 st var i varje m fram tills nästa hörn där du gör likadant med att hoppa över axelpartiet.
Varv 18-19: Virka 1 st var i varje m.
Varv 20: Virka 1 st var vi varje m, fördela 10 m jämt över varvet.
Varv 21-40: Virka 1 st var i varje m.
Varv 41: Virka *1 rel. fram st, 1 rel. bak st*, upprepa *-* varvet runt.
Varv 42-44: Virka *1 rel. fram st, 1 rel. bak st*, upprepa *-* varvet runt – viktigt att alla rel. fram st respektive bak st hamnar ovanför samma från tidigare varv (se andra bilden nedanför).

Continuing the sweather:
Continue in either end of the tube.
Row 1: Crochet 2 sc around each dc in the edge of the tube (80 sc).
Row 2: Crochet 1 dc each in every st (80 sc). 
Row 3: Crochet 1 dc each in every st, in each 20:th st crochet [2 dc, ch 1, 2 dc] (96 dc).
Row 4: Crochet 1 dc each in every st, in corners/ch crochet [2 dc, ch 1, 2 dc] (112 dc).
Row 5-16: Crochet 1 dc each in every st, in corners/ch crochet [2 dc, ch 1, 2 dc].
– Make it longer (or shorter) so it suits you – the corners should go tpoghether under the arms for the right fit.
Row 17: Crochet 1 dc each until first corner, 1 dc in ch, sk the whole part that will go over the shoulder and make 1 dc in next ch (corner) and continue with 1 dc each in every st until next corner where you do the same one more time.
Row 18-19: Crochet 1 dc each in every st.
Row 20: Crochet 1 dc each in every st, make 10 extra dc eavenly on the row.
Row 21-40: Crochet 1 dc each in every st
Row 41: Crochet *1 fp dc, 1 bp dc*, repeat *-* around.
Row 42-44: Crochet *1 fp dc, 1 bp dc*, repeat *-* around – it’s important that all fp/bp dc places over the same from the rows before (see the second picture below).

IMG_3350

IMG_3349

Ärmar:
Börja i ”armhålan” (här kommer du inte virka i hörn/lm utan endast i tidigare st).
Varv 1: Virka 1 st var i varje m (76 st).
Varv 2-13: Virka 1 st var i varje m (76 st).
Varv 14: Virka 1 fm var i varje m (76 fm).
Varv 15: Virka *1 fm, 1 popcorn*, upprepa *-* varvet runt (38 fm, 38 popcorn).
Varv 16: Virka 1 fm var i varje m (76 fm).
Varv 17: Virka *1 st, 1 st, 1 st, 2 st i nästa*, upprepa *-* varvet runt (95 st).
Varv 18-36: Virka 1 st var i varje m (95 st).
Varv 37: Virka 1 fm var i varje m (95 fm).

Arms:
Start in the ”armpit” (don’t crochet in any corners/ch but only in dc’s from the rows before).
Row 1: Crochet 1 dc each in every st (76 dc).
Row 2-13: Crochet 1 dc each in every st (76 dc).
Row 14: Crochet 1 sc each in every st (76 sc).
Row 15: Crochet *1 sc, 1 popcorn*, repeat *-* around (38 sc, 38 popcorn).
Row 16: Crochet 1 sc each in every st (76 sc).
Row 17: Crochet *1 dc, 1 dc, 1 dc, 2 dc in next*, repeat *-* around (95 dc).
Row 18-36: Crochet 1 dc each in every st (95 dc).
Row 37: Crochet 1 sc each in every st (95 sc).

IMG_6052

Fäst alla ändar samt sy ihop ”hålet” som blir i armhålan pga nya påbörjade varv.

Weave in all ends and sew the ”hole” in the armpit closed that comes up after all the new rows.

IMG_6022

IMG_6001

IMG_5999

6 reaktioner till “Pink to Envy flute top

    1. Vad kul 🙂 Ja det står att efter du gjort polon och börjat på överdelen så fortsätter du där för att skapa en storlek som passar dig 🙂 Se till att hörnen går ihop under armarna så ska storleken bli rätt. Lycka till!

      Gilla

  1. Har nu gjort polokrage. Är på fortsättning av tröjan v3 och där blir jag fundersam. Ska bli (96st) står det, men jag får det till 92 st.
    Och på v4 ska det bli (112st), står det, och jag får det t 108 st. Har jag missat något?

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s