Crochet - Clothes · Virkat - Kläder

Hawaiian Orchid Top

Hej!
Jag har äntligen provat på ett nytt garn ur Favoritgarners sortiment, nämligen Catona Denim. Svagt melerat garn som är fantastiskt mjukt och kommer göra sig bra som topp.
Storleken på denna är Small men som alltid kommer instruktioner nedan hur du kan göra den större eller mindre om så önskas.

Du behöver:

 • Virknål 3 mm
 • 6 nystan Catona Denim nr 102 (preciiis att det gick åt 6 nystan)
 • En bit Lizzy effektgarn i guld
 • Sax & synål
 • Knapp

Förkortningar:

 • m – maska
 • sm – smygmaska
 • lm – luftmaska
 • st – stolpe
 • fm – fastmaska
 • hö – hoppa över

Hi!
I’ve finally made something out of Favoritgarners Catona Denim. A lightliy mixed-coloured yarn that’s really soft and is perfect for this top. The size is Small but as always I will tell you how to make it either bigger or smaller to fit you.

You’ll need:

 • Hook 3 mm
 • 6 skeins of Catona Denim number 102 (it was exactly 6 skeins I used)
 • A bit of Lizzy in gold
 • Scissor and needle
 • A button

Abbreviations:

 • st – stitch
 • sl st – slip stitch
 • ch – chain
 • sc – single crochet
 • dc – double crochet
 • sk – skip

22496898_10212630779858173_658839246_o

IMG_2621

Blom-rutan:
Min ruta blev 10 x 10 cm och jag gjorde 8 stycken rutor = 80 cm.
Jag gjorde 8 utefter mitt bystmått  (eftersom rutorna hamnar mitt på bysten), så har du exempelvis ett bystmått på 100 cm så gör du 10 rutor osv.
Nedan följer mönstret till rutan ”Poppy Flowery Square” – om du vill ha steg-för-steg hjälp med bilder finns det HÄR.

Virka 5 lm och slut till en ring med en sm i första lm.

Varv 1: Virka 16 st om ringen, slut med en sm i första st.
Varv 2: Virka *1 popcorn av 4 st, 3 lm, hö 1 m*, upprepa *-* varvet runt.
Varv 3: Virka *1 hst i m över popcornet från förra varvet, tag ned för 3 st i m mellan popcornen från varv 2*, upprepa *-* varvet runt.
Varv 4: Virka 1 fm (i hst), 1 fm, 1 fm (nu ska du vara i den mittersta av tre st), 5 lm, 1 sm i fm, *4 fm, 5 lm, 1 sm i fm*. Upprepa *-* varvet runt så att du har sammanlagt 8 lm-bågar.
Varv 5: Börja med *1 fm (mittersta av tre), sedan 10 st om lm-bågen*. Upprepa *-* varvet runt.
Varv 6: Vänd på blomman. Virka 1 fm om fm som du virkat mellan bladen på föregående varv, *virka 5 lm, sedan 1 fm om fm*. Upprepa *-* varvet runt.
Varv 7: Följande virkas om vartannat om lm-bågarna: *6 st i första. 2 st, 1 dst, 1 lm, 1 dst, 2 st i nästa*. Upprepa *-* varvet runt.
Varv 8: Virka 1 st i varje m, i hörnen virkas 2 st, 1 lm, 2 st.
Varv 9: Upprepa varv 8.
Sy ihop fyra rutor (framsida) och sy ihop de sista fyra rutorna (baksida) var för sig.

Flower-square:
My square measures 10 x 10 cm and I made 8 squares = 80 cm.
I made 8 after the measure of my bust (since the squares will be over your bust), so if you’ve got a bust that measures 100 cm make 10 squares.
Below the pattern for ”Poppy Flowery Square” appears in writing – but if you want help with pictures click HERE.

Ch 5 and make a ring with a sl st in first ch.
Row 1: Crochet 16 dc around the ring and finish with a sl st in first dc.

Row 2: Crochet *1 popcorn of 4 dc, ch 3, sk 1*, repeat *-*.
Row 3: Crochet *1 hdc in the st above the popcorn from last row, crochet 3 dc in the st down between the popcorns in row 1*, repeat *-*.
Row 4: Crochet 1 sc (above the hdc), 1 sc, 1 sc, (now you should be above the middle dc), ch 5, sl st in the sc, *1 sc each in next 4 st, ch 5, sl st in the sc*. Repeat *-*.
Row 5: Start with *1 sc (in the middle one of 3), then make 10 dc arund the loop-chain*. Repeat *-*.
Row 6: Turn the flower. Crochet 1 sc around the sc from the last row (the one between the leaves), *ch 5, then 1 sc around the sc*. Repeat *-*.
Row 7: This row will every other crochet like this: *6 dc around first loop-chain, in next loop-chain crochet 2 dc, 1 tr, ch 1, 1 tr, 2 dc*. Repeat *-*.
Row 8: Crochet 1 dc in every st, in the corners crochet 2 dc, ch 1, 2 dc.
Row 9: Repeat row 8. 

Sew four squares together (front) and the remaining four squares (back).

IMG_2962

Framsida topp:
Varv 1: Börja på höger sida, i femte maskan räknat efter lm/hörnet. Virka 1 st i första fem m, 1 st 1 lm, 1 st i nästa lm, 1 st var i nästa 20 m, 1 st i lm, 1 st i nästa lm, 1 st var i nästa 20 m, 1 st i lm, 1 st i nästa lm och 1 st var i nästa fem (56 st). Vänd.
Varv 2: 1 fm var i varje m (56 fm). Vänd.
Varv 3: 1 st var i varje m (56 st). Vänd.
Varv 4: 1 fm var i varje m (56 fm). Vänd.
Varv 5: 1 st var i varje m (56 st). Vänd.
Varv 6: 1 fm var i varje m (56 fm). Vänd.
Varv 7: 1 st var i varje m (56 st). Vänd.
Varv 8: 1 fm var i varje m (56 fm). Vänd.
Varv 9: 1 st var i varje m (56 st). Vänd.
Varv 10: 1 fm var i varje m (56 fm). Vänd.
Varv 11: 1 st var i varje m (56 st). Vänd.
Varv 12: 1 fm var i varje m (56 fm). Vänd.
Varv 13: 1 st var i varje m (56 st). Vänd.
Varv 14: 1 fm var i nästa 15 m. Vänd.
Varv 15: 1 st var i varje m (15 st). Vänd.
Varv 16: 1 fm var i nästa 15 m. Vänd.
Varv 17: 1 st var i varje m (15 st). Vänd.
Varv 18: 1 fm var i nästa 15 m. Vänd.
Varv 19: 1 st var i varje m (15 st). Vänd.
Varv 20: 1 fm var i nästa 15 m. Vänd.
Varv 21: 1 st var i varje m (15 st). Vänd.
Varv 22: 1 fm var i nästa 15 m. Vänd.
Varv 23: 1 st var i varje m (15 st). Vänd.
Varv 24: 1 fm var i nästa 15 m. Vänd.

Varv 25: 1 st var i varje m (15 st).
Klipp av och repetera varv 14-25 på motsatt sida. Vilket kommer lämna ett gap som halsringning på 26 m. Fäst ändarna.

Front top:
Row 1: Start on the right side, in the fifth st counted after the ch/corner. 1 dc in first five st, 1 dc in ch, 1 dc in next h, 1 dc each in next 20 st, 1 dc in ch, 1 dc in next ch, 1 dc each in next 20 st, 1 dc in ch, 1 dc in next ch, 1 dc each in next five st (56 dc). Turn.

Row 2: 1 sc in each st (56 sc). Turn.
Row 3: 1 dc in each st (56 dc). Turn.
Row 4: 1 sc in each st (56 sc). Turn.
Row 5: 1 dc in each st (56 dc). Turn.
Row 6: 1 sc in each st (56 sc). Turn.
Row 7: 1 dc in each st (56 dc). Turn.
Row 8: 1 sc in each st (56 sc). Turn.
Row 9: 1 dc in each st (56 dc). Turn.
Row 10: 1 sc in each st (56 sc). Turn.
Row 11: 1 dc in each st (56 dc). Turn.
Row 12: 1 sc in each st (56 sc). Turn.
Row 13: 1 dc in each st (56 dc). Turn.
Row 14: 1 sc each in next 15 st. Turn.
Row 15: 1 dc each in next 15 st (15 dc). Turn.
Row 16: 1 sc each in next 15 st (15 sc). Turn.
Row 17: 1 dc each in next 15 st (15 dc). Turn.
Row 18: 1 sc each in next 15 st (15 sc). Turn.
Row 19: 1 dc each in next 15 st (15 dc). Turn.
Row 20: 1 sc each in next 15 st (15 sc). Turn.
Row 21: 1 dc each in next 15 st (15 dc). Turn.
Row 22: 1 sc each in next 15 st (15 sc). Turn.
Row 23: 1 dc each in next 15 st (15 dc). Turn.
Row 24: 1 sc each in next 15 st (15 sc). Turn.
Row 25: 1 dc each in next 15 st (15 dc).

Finish off and repeat row 14-25 on the opposite side. Which will leave 26 st between the straps.

IMG_2967

Baksida topp:
Varv 1: Börja på höger sida, i femte maskan räknat efter lm/hörnet. Virka 1 st i första fem m, 1 st 1 lm, 1 st i nästa lm, 1 st var i nästa 20 m, 1 st i lm, 1 st i nästa lm, 1 st var i nästa 20 m, 1 st i lm, 1 st i nästa lm och 1 st var i nästa fem (56 st). Vänd.
Varv 2: 1 fm var i varje m (56 fm). Vänd.
Varv 3: 1 st var i varje m (56 st). Vänd.
Varv 4: 1 fm var i varje m (56 fm). Vänd.
Varv 5: 1 st var i varje m (56 st). Vänd.
Varv 6: 1 fm var i varje m (56 fm). Vänd.
Varv 7: 1 st var i varje m (56 st). Vänd.
Varv 8:  1 fm var i nästa 25 m. Vänd.
Varv 9:  1 st var i varje m (25 st). Vänd.
Varv 10: 1 fm var i nästa 25 m. Vänd.
Varv 11: 1 st var i varje m (25 st). Vänd.
Varv 12: 1 fm var i nästa 25 m. Vänd.
Varv 13: 1 st var i varje m (25 st). Vänd.
Varv 14: 1 fm var i nästa 25 m. Vänd.
Varv 15: 1 st var i varje m (25 st). Vänd.
Varv 16: 1 fm var i nästa 25 m. Vänd.
Varv 17: 1 st var i varje m (25 st). Vänd.
Varv 18: 1 fm var i nästa 25 m. Vänd.
Varv 19: 1 st var i varje m (25 st). Vänd.
Varv 20: 1 fm var i nästa 25 m. Vänd.
Varv 21: 1 st var i varje m (25 st). Vänd.
Varv 22: 1 fm var i nästa 15 m. Vänd.
Varv 23: 1 st var i varje m (15 st). Vänd.
Varv 24: 1 fm var i varje m (15 fm). Vänd.
Varv 25: 1 st var i varje m (15 st). Vänd.
Varv 26: 1 fm var i varje m (15 fm).
Klipp av och repetera varv 8-26 på motsatt sida. Vilket kommer lämna ett gap på 6 m mellan ryggstyckena. Fäst ändarna.

Sy ihop axelpartierna med varann och även rutorna i sidorna.

Back top:
Row 1: Start on the right side, in the fifth st counted after the ch/corner. 1 dc in first five st, 1 dc in ch, 1 dc in next h, 1 dc each in next 20 st, 1 dc in ch, 1 dc in next ch, 1 dc each in next 20 st, 1 dc in ch, 1 dc in next ch, 1 dc each in next five st (56 dc). Turn.
Row 2: 1 sc in each st (56 sc). Turn.
Row 3: 1 dc in each st (56 dc). Turn.
Row 4: 1 sc in each st (56 sc). Turn.
Row 5: 1 dc in each st (56 dc). Turn.
Row 6: 1 sc in each st (56 sc). Turn.
Row 7: 1 dc in each st (56 dc). Turn.
Row 8: 1 sc in next 25 st. Turn.
Row 9: 1 dc in each st (25 dc). Turn.
Row 10: 1 sc in each st (25 sc). Turn.
Row 11: 1 dc in each st (25 dc). Turn.
Row 12: 1 sc in each st (25 sc). Turn.
Row 13: 1 dc in each st (25 dc). Turn.
Row 14: 1 sc in each st (25 sc). Turn.
Row 15: 1 dc in each st (25 dc). Turn.
Row 16: 1 sc in each st (25 sc). Turn.
Row 17: 1 dc in each st (25 dc). Turn.
Row 18: 1 sc in each st (25 sc). Turn.
Row 19: 1 dc in each st (25 dc). Turn.
Row 20: 1 sc in each st (25 sc). Turn.
Row 21: 1 dc in each st (25 dc). Turn.
Row 22: 1 sc each in next 15 st (15 sc). Turn.
Row 23: 1 dc each in next 15 st (15 dc). Turn.
Row 24: 1 sc each in next 15 st (15 sc). Turn.
Row 25: 1 dc each in next 15 st (15 dc). Turn.
Row 26: 1 sc each in next 15 st (15 sc).
Finish off and repeat row 8-26 on the opposite side. Which will leave a gap of 6 st between the back parts.

Sew the shoulders together and also the squares on the sides.

IMG_2973

FullSizeRender

Nederdel topp:
Börja med Catona Denim.
Varv 1: Börja mitt bak, virka 1 st var i varje m, samt 1 st var i varje lm i rutornas hörn (176 st).
Varv 2-16: 1 st var i varje m (176 st).
– Byt till effektgarnet Lizzy i guld.
Varv 17: 1 fm var i varje m (176 fm).
– Byt till Catona Denim.
Varv 18: 1 st var i varje m (176 st).
– Byt till Lizzy.
Varv 19: 1 fm var i varje m (176 fm).
– Byt till Catona Denim.
Varv 20: 1 st var i varje m (176 st).
– Byt till Lizzy.
Varv 21: 1 fm var i varje m (176 fm).
– Byt till Catona Denim.
Varv 22: 1 st var i varje m (176 st).
– Byt till Lizzy.
Varv 23: 1 fm var i varje m (176 fm).
– Byt till Catona Denim.
Varv 24: *1 sm i första, 2 st i nästa* – upprepa *-* 88 gånger (= varvet runt).
Klipp av och fäst garnet.
Som ni ser har jag även guld runt ena blomman och det är virkat endast med fm runt yttre kanten av blomman.

Down part of the top:
Start with Catona Denim.

Row 1: Start in the middle of the back, 1 dc in each st and 1 dc each in every ch in the corners of the squares (176 dc).
Row 2-16: 1 dc each in every st (176 dc).
– Change yarn to Lizzy.
Row 17: 1 sc each in every st (176 sc).
– Change yarn to Catona Denim.
Row 18: 1 dc each in every st (176 dc).
– Change yarn to Lizzy.
Row 19: 1 sc each in every st (176 sc).
– Change yarn to Catona Denim.
Row 20: 1 dc each in every st (176 dc).
– Change yarn to Lizzy.
Row 21: 1 sc each in every st (176 sc).
– Change yarn to Catona Denim.
Row 22: 1 dc each in every st (176 dc).
– Change yarn to Lizzy.
Row 23: 1 sc each in every st (176 sc).
– Change yarn to Catona Denim.
Row 24: *1 sl st in first, 2 dc in next* – repeat *-* 88 times (= the row around).
Finish off and weave in all ends.
As you can see I’ve used gold-yarn around one of the flowers and it’s just sc around the flower.

IMG_3230

IMG_3248

Kanter (runt armhålor samt halsringning):
Virka 2 fm om st, 1 fm i fm.

Avvikelse är öppningen baktill på båda sidor där du virkar *1 fm i fm, hö st, 7 st i nästa fm, hö st* – upprepa *-* sammanlagt 3 ggr och fortsätt sedan med fm.
Knappen sys på vid första ”bubblan” och på andra sidan är det endast virkat luftmaskor som ska träs över knappen för öppning samt stängning.

Edges (around arms and neck):
Crochet 2 sc around dc, 1 sc in sc.
Deviation is the open back on both sides where you make *1 sc in sc, sk dc, 7 dc in next sc, sk dc* – repeat *-* a total of 3 times and continue with sc.
Sew the button on the first ”bobble” and on the opposite side I’ve made only chains that threads over the button for opening and closure. 

IMG_3247

IMG_3234

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s