Crochet - Clothes · Virkat - Kläder

Yummy Liquorice Dress

Hej!
Har länge velat testa att göra en klänning utav ett Whirl-nystan från Favoritgarner. Äntligen är den färdigställd och jag är så nöjd!
Storleken är S/M, bystvidd ca 80-85 cm och sedan blir den vidare under bysten och nedåt. På mig som är 163 cm lång slutar klänningen på mitten av låret ungefär, den täcker gott och väl för att användas som klänning (jag är känslig om det blir fööör kort).

Du behöver:

 • Virknål 3 mm
 • 4 nystan Catona nr 110 ”Jet Black”
 • 1 nystan Whirl nr 751 ”Liquorice Yumyum”
 • Sax & synål

Förkortningar:

 • m – maska
 • sm – smygmaska
 • lm – luftmaska
 • st – stolpe
 • fm – fastmaska
 • rel. st bak – reliefstolpe bak
 • rel. st fram – reliefstolpe fram
 • hö – hoppa över
 • dst – dubbelstolpe

Om du gillar min design, skulle jag bli jätteglad om du bjuder mig på en kopp kaffe ♥
If you like my design, I would be really happy if you bought me a cup of coffee ♥

Hi!
For a long time I wanted to try to make a dress out of a Whirl-skein from Favoritgarner. Finally it’s finished and I’m so happy about it.
The size is S/M, bust is 80-85 cm and it gets wider from under the bust and down. I’m 163 cm tall and on me the dress ends in the middle of the thighs and covers good (works well as a dress).

You’ll need:

 • Hook 3 mm
 • 4 skeins of Catona number 110 ”Jet Black”
 • 1 skein of Whirl number 751 ”Liquorice Yumyum”
 • Scissor and needle

Abbreviations:

 • st – stitch
 • sl st – slip stitch
 • ch – chain
 • sc – single crochet
 • dc – double crochet
 • fp dc – front post double crochet
 • bp dc – back post double crochet
 • sk – skip
 • tr – treble

22496898_10212630779858173_658839246_o

IMG_2849

Börja med att virka fyra stycken fyrkanter som utgör basen för hela klänningen. Här kan du avgöra storleken genom att mäta din byst, ta längden delat med 4 och längden du då får ut ska vara densamma som diagonalen tvärs över fyrkanten du virkar.

Varje nytt varv börjar med 1 lm (för fm), 2 lm (för hst) eller 3 lm (för st) och avslutas alltid med 1 sm i första m.

Mönster fyrkant:
Virka 5 lm och slut till en ring med en sm.
Varv 1: Virka *5 st, 5 lm* – upprepa *-* 3 gånger till (20 st, 20 lm).
Varv 2: Börja *i tredje (mitten) st med 1 fm, 4 lm, 1 sm i fm, [6 st, 1 lm, 6 st] om lm-bågen* – upprepa *-* 3 gånger till (48 st, 4 fm, 16 lm, 4 sm).
Varv 3: Gör 2 sm i lm-bågen så du kommer till toppen av lm-bågen, *1 hst om lm-bågen, 1 rel. bak st var om nästkommande 6 m, [1 st, 1 lm,1 st] om lm, 1 rel. bak st var om nästkommande 6 m* – upprepa *-* 3 gånger till (4 hst, 4 lm, 8 st, 48 rel. bak st).
Varv 4: 1 st var om varje m, i hörnen virkas [2 st, 1 lm, 2 st] – runt hela rutan (4 lm, 72 st).
Varv 5: 1 rel. bak st om varje m, i hörnen virkas [2 st, 1 lm, 2 st] – runt hela rutan (4 lm, 16 st, 72 rel. bak st).
Upprepa sedan varv 4 samt 5 tills rutan får den storlek du önskar (jag har gjort sammanlagt 9 varv).

Start with making four squares that makes the base of your dress. Here you can determine which size you want (if mine doesn’t fit), measure your bust and divide that amount with 4 and the amount you get after that is how long the diagonal of your squares should be.

Every row starts with 1 ch (for sc), 2 ch (for hdc) or 3 ch (for dc) and ends with a sl st in first st.

Pattern square:
Ch 5 and make a ring with a sl st in first ch.

Row 1: Crochet *5 dc, ch 5* – repeat *-* 3 times more (20 dc, 20 ch).
Row 2: Start *in third (middle) dc with 1 sc, ch 4, 1 sl st in sc, [6 dc, ch 1, 6 dc] around loop-chain* – repeat *-* 3 more times (48 dc, 4 sc, 16 ch, 4 sl st).
Row 3: Make 2 sl st in loop-chain so you start in top of loop, *1 hdc in loop-chain, 1 bp dc each in next 6 st, [1 dc, ch 1, 1 dc] in ch, 1 bp dc each in next 6 st* – repeat *-* 3 more times (4 hdc, 4 ch, 8 dc, 48 bp dc).
Row 4: 1 dc each in every st, make [2 dc, ch 1, 2 dc] in corner – around the row (ch 4, 72 dc).
Row 5: 1 bp dc each in every st, make [2 dc, ch 1, 2 dc] in corner – around the row (ch 4, 16 dc, 72 bp dc).
Repeat row 4 and 5 until the square is the size you want (I made a total of 9 rows).

Fortsätt med att göra fyra stycken trekanter som du ska ha för att fylla ut underdelen av dina fyrkanter så att du får en rak nederkant att fortsätta bygga din klänning på.

Mönster trekant:
Virka 4 lm och slut till en ring med en sm.
Varv 1: 1 st, 2 lm, 1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st, 2 lm, 1 st. Vänd.
Varv 2: 2 st i första m, 2 st om lm, 1 st, 1 st, 3 st i toppen, 1 st, 1 st, 2 st om lm, 2 st i sista m. Vänd.
Varv 3: 2 st i första m, 1 rel. fram st var om nästa 6 m, 3 st i toppen, 1 rel. fram st om nästa 6 m, 2 st i sista m. Vänd.
Varv 4: [1 st, 1 lm, 1 st] i första m, 1 lm, hö 1, *1 st, 1 lm, hö 1* – upprepa *-* 2 gånger till, 1 st, 2 lm, 1 st (nu är du i toppen), 2 lm, 1 st, 1 lm, hö 1 – upprepa *-* 3 gånger, [1 st, 1 lm, 1 st] i sista m. Vänd.
Varv 5: 2 st i första m, 1 st var i nästa 12 m, 3 st i toppen, 1 st var i nästa 12 m, 2 st i sista m. Vänd.
Varv 6: 2 st i första m, 1 rel. bak st var i nästa 14 m, 3 st i toppen, 1 rel. bak st var om nästa 14 m, 2 st i sista m. Vänd.
Varv 7: [1 st, 1 lm, 1 st] i första m, 1 lm, hö 1, *1 st, 1 lm, hö 1* – upprepa *-* 6 gånger till, 1 st, 2 lm, 1 st (nu är du i toppen), 2 lm, 1 st, 1 lm, hö 1 – upprepa *-* 7 gånger, [1 st, 1 lm, 1 st] i sista m. Vänd.
Varv 8: 2 st i första m, 1 st var i nästa 20 m, 3 st i toppen, 1 st var i nästa 20 m, 2 st i sista m. Vänd.
Varv 9: 2 st i första m, 1 rel. fram st var i nästa 22 m, 3 st i toppen, 1 rel. fram st var i nästa 22 m, 2 st i sista m. Vänd.
Varv 10: [1 st, 1 lm, 1 st] i första m, 1 lm, hö 1, *1 st, 1 lm, hö 1* – upprepa *-* 10 gånger till, 1 st, 2 lm, 1 st (nu är du i toppen), 2 lm, 1 st, 1 lm, hö 1 – upprepa *-* 11 gånger, [1 st, 1 lm, 1 st] i sista m. Vänd.
Varv 11: 2 st i första m, 1 st var i nästa 28 m, 3 st i toppen, 1 st var i nästa 28 m, 2 st i sista m.
Klipp av garnet och fäst alla ändar. Kan behöva sträckas ut för ibland vill de leva sitt eget liv 🙂

Continue with making four triangles to use to fill out the squares so you get a straight hem to continue build your dress on.

Pattern triangle:
Ch 4 and make a ring with a sl st in first ch.

Row 1: 1 dc, ch 2, 1 dc, ch 1, 1 dc, ch 1, 1 dc, ch 2, 1 dc. Turn.
Row 2: 2 dc in first st, 2 dc around ch, 1 dc, 1 dc, 3 dc in top, 1 dc, 1 dc, 2 dc around ch, 2 dc in last st. Turn.
Row 3: 2 dc in first st, 1 fp dc each in next 6 st, 3 dc in top, 1 fp dc each in next 6 st, 2 dc in last st. Turn.
Row 4: [1 dc, ch 1, 1 dc] in first st, ch 1, sk 1, *1 dc, ch 1, sk 1* – repeat *-* 2 more times, 1 dc, ch 2, 1 dc (on peak), ch 2, 1 dc, ch 1, sk 1 – repeat *-* 3 times, [1 dc, ch 1, 1 dc] in last st. Turn.
Row 5: 2 dc in first st, 1 dc each in next 12 st, 3 dc in top, 1 dc each in next 12 st, 2 dc in last st. Turn.
Row 6: 2 dc in first st, 1 bp dc each in next 14 st, 3 dc in top, 1 bp dc each in next 14 st, 2 dc in last st. Turn.
Row 7: [1 dc, ch 1, 1 dc] in first st, ch 1, sk 1, *1 dc, ch 1, sk 1* – repeat *-* 6 more times, 1 dc, ch 2, 1 dc (on peak), ch 2, 1 dc, ch 1, sk 1 – repeat *-* 7 times, [1 dc, ch 1, 1 dc] in last st. Turn.
Row 8: 2 dc in first st, 1 dc each in next 20 st, 3 dc in top, 1 dc each in next 20 st, 2 dc in last st. Turn.
Row 9: 2 dc in first st, 1 fp dc each in next 22 st, 3 dc in top, 1 fp dc each in next 22 st, 2 dc in last st. Turn.
Row 10: [1 dc, ch 1, 1 dc] in first st, ch 1, sk 1, *1 dc, ch 1, sk 1* – repeat *-* 10 more times, 1 dc, ch 2, 1 dc (on peak), ch 2, 1 dc, ch 1, sk 1 – repeat *-* 11 times, [1 dc, ch 1, 1 dc] in last st. Turn.
Row 11: 2 dc in first st, 1 dc each in next 28 st, 3 dc in top, 1 dc each in next 28 st, 2 dc in last st.
Just repeat the pattern if you want them bigger. Weave in all ends, may need some blocking 🙂

FullSizeRender

Nu ska du sammanfoga dina fyrkanter ihop med trekanterna, jag sydde ihop dom genom båda maskbågarna men det går lika bra att virka ihop dom ifall du hellre vill göra det. Fäst alla ändar och ta fram ditt whirl-nystan!
Börja där mitt bak sedan kommer bli på din klänning.
Varv 1: Virka 3 st om varje ”hål/stolpe” i nederkant av dina trekanter. Virka även 3 st i mitten av trekanten samt 3 dst om toppen av fyrkanterna som hamnar mellan varje trekant. 
Varv 2-5: Virka 1 st i varje m varvet runt.
Varv 6: Virka 1 rel. st bak om varje m varvet runt.
Varv 7: Virka *1 st, 1 lm, hö 1* – upprepa *-* varvet runt.
Varv 8: Virka 1 st i varje m varvet runt.
Varv 9: Virka 1 rel. st bak om varje m varvet runt.
Varv 10: Virka *1 st, 1 lm, hö 1* – upprepa *-* varvet runt.
Varv 11: Virka 1 st i varje m varvet runt.
Varv 12: Virka 1 rel. st bak om varje m varvet runt.
Varv 13: Virka *1 st, 1 lm, hö 1* – upprepa *-* varvet runt.
Varv 14-16: Virka 1 st i varje m varvet runt.
Varv 17: Virka 1 rel. st bak om varje m varvet runt.
Varv 18: Virka *1 st, 1 lm, hö 1* – upprepa *-* varvet runt
Varv 19-21: Virka 1 st i varje m varvet runt.
Varv 22: Virka 1 rel. st bak om varje m varvet runt.
Varv 23: Virka *1 st, 1 lm, hö 1* – upprepa *-* varvet runt.
Varv 24-26: Virka 1 st i varje m varvet runt.
Varv 27: Virka 1 rel. st bak om varje m varvet runt.
Varv 28: Virka *1 st, 1 lm, hö 1* – upprepa *-* varvet runt.
Varv 29-31: Virka 1 st i varje m varvet runt.
Varv 32: Virka 1 rel. st bak om varje m varvet runt.
Varv 33: Virka *1 st, 1 lm, hö 1* – upprepa *-* varvet runt.
Varv 34-36: Virka 1 st i varje m varvet runt.
Varv 37: Virka 1 rel. st bak om varje m varvet runt.
Varv 38: Virka *1 st, 1 lm, hö 1* – upprepa *-* varvet runt.
Varv 39-41: Virka 1 st i varje m varvet runt.
Varv 42: Virka 1 rel. st bak om varje m varvet runt.
Varv 43: Virka *1 st, 1 lm, hö 1* – upprepa *-* varvet runt.
Varv 44-46: Virka 1 st i varje m varvet runt.
Varv 47: Virka 1 rel. st bak om varje m varvet runt.
Varv 48: Virka *1 st, 1 lm, hö 1* – upprepa *-* varvet runt.
Varv 49-51: Virka 1 st i varje m varvet runt.
Varv 52: Virka bakvända fastmaskor (finns video-beskrivning HÄR) runt hela varvet. Fäst alla ändar.

Continue with sewing your squares together with your triangles (or crochet them together if you prefer that instead). Weave in all ends and pick up your whirl-skein!
Start in the middle of the back of your dress.
Row 1: Crochet 3 dc around every ”hole/dc” in the edge of your triangles. Also crochet 3 dc in the middle of the triangle and 3 tr around the top of the square that will be between every triangle.
Row 2-5: Crochet 1 dc in every st around the row.
Row 6: Crochet 1 bp dc each around every st.
Row 7: Crochet *1 dc, ch 1, sk 1* – repeat *-* around the row.
Row 8: Crochet 1 dc in every st around the row.
Row 9: Crochet 1 bp dc each around every st.
Row 10: Crochet *1 dc, ch 1, sk 1* – repeat *-* around the row.
Row 11: Crochet 1 dc in every st around the row.
Row 12: Crochet 1 bp dc each around every st.
Row 13: Crochet *1 dc, ch 1, sk 1* – repeat *-* around the row.
Row 14-16: Crochet 1 dc in every st around the row.
Row 17: Crochet 1 bp dc each around every st.
Row 18: Crochet *1 dc, ch 1, sk 1* – repeat *-* around the row.
Row 19-21: Crochet 1 dc in every st around the row.
Row 22: Crochet 1 bp dc each around every st.
Row 23: Crochet *1 dc, ch 1, sk 1* – repeat *-* around the row.
Row 24-26: Crochet 1 dc in every st around the row.
Row 27: Crochet 1 bp dc each around every st.
Row 28: Crochet *1 dc, ch 1, sk 1* – repeat *-* around the row.
Row 29-31: Crochet 1 dc in every st around the row.
Row 32: Crochet 1 bp dc each around every st.
Row 33: Crochet *1 dc, ch 1, sk 1* – repeat *-* around the row.
Row 34-36: Crochet 1 dc in every st around the row.
Row 37: Crochet 1 bp dc each around every st.
Row 38: Crochet *1 dc, ch 1, sk 1* – repeat *-* around the row.
Row 39-41: Crochet 1 dc in every st around the row.
Row 42: Crochet 1 bp dc each around every st.
Row 43: Crochet *1 dc, ch 1, sk 1* – repeat *-* around the row.
Row 44-46: Crochet 1 dc in every st around the row.
Row 47: Crochet 1 bp dc each around every st.
Row 48: Crochet *1 dc, ch 1, sk 1* – repeat *-* around the row.
Row 49-51: Crochet 1 dc in every st around the row.
Row 52: Crochet crab-stitches (check out a video-tutorial HERE) around the row. Weave in all ends.

IMG_3050

Axelband (gör 2):
Virka 50 + 1 lm i svart catona-garn.
Varv 1: Virka 1 fm i varje m (50 fm). Vänd.
Varv 2: Virka 1 fm i varje m (50 fm). Klipp av och använd ändarna för att sy fast axelbanden i toppen av fyrkanterna.

Straps (make 2):
Ch 50 + 1 in black catona-yarn.
Row 1: 1 sc each in every st (50 sc). Turn.
Row 2: 1 sc each in every st (50 sc). Leave a long tail for assemble with the squares.

Kanter:
Virka sedan avslutande kanter runt om halsringning samt armhålor med svart catona-garn. Om halsringningen virkade jag bakvända fastmaskor också, men om armhålorna virkade jag endast 1 fastmaska i varje m varvet runt.
Fäst alla ändar och njut av din nya fina klänning!

Edges:
Finish with crocheting edges around the neckline and armpits with black cation-yarn. Around the neckline I made crab stitches as well, but around the armpits I just made 1 sc each in every st. 
Finish off and enjoy your new dress!

IMG_3091

Måste även dela med mig av bilder på klänningen gjord av fantastiskt duktiga Agnetha (IG: virkagge), hon har virkat den i Svarta fårets garn Lisa.

And I just have to share pictures of the dress made by fantastic Agnetha (IG: virkagge), she made it in Svarta fårets yarn Lisa.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s