Crochet - squares · Virkat - rutor

Flowery Square

Hej!
Små rutor som kan användas i en mängder olika projekt.
Jag har virkat dessa med nål 2,5 mm och i Catona-garn från Favoritgarner, den blir ca 9 x 9 cm.
Jag har använt färgerna 240, 282,113 & 164.
Hi!
Tiny squares have endless use! I’ve made these ones with hok 2,5 mm and in Scheepjes Catona from Favoritgarner, approx 9 x 9 cm big.
I’ve used colours 240, 282, 113 & 164.
Förkortningar:
sm – smygmaska
m – maska
lm – luftmaska
fm – fastmaska
hst – halvstolpe
st – stolpe
dst – dubbelstolpe
hö – hoppa över
rel. bak fm – relief fastmaska bak
Abbreviations:
sl st – slip stitch
st – stitch
ch – chain
sc – single crochet
hdc – half double crochet
dc – double crochet
sk – skip
bp sc – back post single crochet
22496898_10212630779858173_658839246_o
IMG_0120
Virka 5 lm och slut till en ring med en sm i första lm.

Varv 1: Virka 16 st om ringen, slut med en sm i första st.

Ch 5 and make a ring with a sl st in the first ch.

Row 1: 16 dc around the ring, make a sl st in first dc.

IMG_0121
Varv 2:
 Virka *1 popcorn av 4 st, 3 lm, hö 1 m*, upprepa *-* varvet runt.

Row 2: Crochet *1 popcorn of 4 dc, ch 3, sk 1*, repeat *-* 7 times.


IMG_0122

Byt färg.
Varv 3: Virka *1 hst i m över popcornet från förra varvet, tag ned för 3 st i m mellan popcornen från varv 2*, upprepa *-* varvet runt.
Change colour.

Row 3: Crochet *1 hdc in st above the popcorn, 3 dc in the st between the popcorn from row 2*, repeat *-* 7 times.

 IMG_0123
Varv 4:
 Virka 1 rel. bak fm om hst från varv 3, *4 lm, rel. bak fm om nästa hst* – upprepa *-* varvet runt.

Row 4: Crochet 1 bp sc around the hdc fon row 3, *ch 4, 1 bp sc around next hdc* – repeat *-*.

Byt färg.
Varv 5: Virka *1 fm i rel. bak fm från varv 4, om lm-bågen virkas 1 hst, 2 st, 1 dst, 1 lm, 1 dst, 2 st & 1 hst*, upprepa *-* varvet runt.

Change colour.
Row 5: Crochet *1 sc in bp sc, [1 hdc, 2 dc, 1 tr, ch 1, 1 tr, 2 dc, 1 hdc] around loop-chain*, repeat *-* 7 times.


IMG_0124

Byt färg.
Varv 6: Starta i en lm, virka *1 fm i lm, virka 1 rel. bak fm i nästa 3 m (dst, st, st), 1 hst i fm mellan bladen, 1 rel. bak fm i sista 3 m (st, st, dst)*, upprepa *-* varvet runt.
Change colour.
Row 6: Start in a ch, *1 sc in ch, 1 bp sc in next 3 st (tr, dc, dc), 1 hdc in sc between the ‘leaves’, 1 bp sc in next 3 st (dc, dc, tr)*, repeat *-* the row around.

IMG_0125
Varv 7:
 Börja i toppen (fm) på ett blad, 1 fm i fm på toppen, *1 fm i nästa, 1 hst i nästa, 1 st var i nästa 5 m, i fm på nästa blad virkas 2 st, 2 lm, 2 st (hörn), 1 st var i nästa 5 m, 1 hst, 1 fm, 1 fm i toppen på nästa blad*, upprepa *-* varvet runt – se nedan.

Row 7: Start in sc (on top of a leaf), 1 sc in the top, *1 sc in next, 1 hdc, 1 dc each in next 5 st, in sc on next leaf make 2 dc, ch 2, 2 dc (corner), 1 dc each in next 5 st, 1 hdc, 1 sc, 1 sc in the top of next leaf*, repeat *-* 3 times.

IMG_0126

IMG_0127
Varv 8:
 1 fm i varje m, i hörnet virkas 1 fm, 1 lm, 1 fm – virka varvet runt.

Row 8: 1 sc in each st, make [1 sc, ch 1, 1 sc] in ch in each corner.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s