Crochet - Clothes · Virkat - Kläder

Flower-lace top

Hej!
Jag provvirkade några rutor och fick ihop en överdel som jag blev mycket nöjd med. Det var inte tanken att det skulle bli som det blev men den blev mycket väl mottagen på sociala medier så jag försökte mig på en till – där jag denna gång antecknade ner allt så ni kunde ta del utav det.
Toppen blir en storlek Small efter detta mönster – MEN är enkel att göra större alternativt mindre efter era egna mått. Toppen består främst utav fyra stora fyrkanter som utgör basen av toppen (den jag utgick ifrån). Mät måttet runt din byst (mitt var 80 cm, tog det delat på fyra iomed antalet rutor = 20 cm i diameter per ruta). Jag virkade tills rutan mätte 20 cm i diameter – vilket var ca 15 cm tvärs över. Mönstret på rutan som kommer visas nedan går att öka i det oändliga. ”Blom-rutorna” virkar du antingen fler utav (om du gör en större storlek) alternativt väljer ett tjockare garn med större virknål för att få de större.

Hi!
Out of this pattern the top becomes a size SmallBUT it’s easy to make it after your own size, bigger or smaller.
The top consists of 4 bigger squares, that make the base of the top.
Measure around your bust and by the measurement you get ju divide by four. I took 80 cm and divided that by four, which made the diameter of every square to 20 cm. I crocheted the square until I got 20 cm in diameter, which were approximately 15 cm per side.
The pattern for the square you can make smaller or bigger easy, then the smaller flowers around the top of the top you either make more of or use a thicker yarn to make them bigger.
Jag har använt följande garner:

 • Melerat Blått färg 1833- ”Batik Design” Alize Bahar ca 200 gram.
 • Electric Blue färg 201 – Catona från Scheepjes, mindre än 25 g.
 • Light Navy färg 164 – Catona från Scheepjes, mindre än 25 g.
 • Vivid Blue färg 146 – Catona från Scheepjes, mindre än 25 g.
 • Bluebird färg 247 – Catona från Scheepjes, mindre än 25 g.
 • Snow White färg 106 – Catona från Scheepjes, ca 25 g.

Det melerade garnet köpte jag i våras när jag var i Tallinn (vet faktiskt inte om det finns tillgängligt i Sverige) men det var ett fantastiskt garn – substitut för detta kan vara Sunkissed från Scheepjes som finns i fantastiska färger. De Catona garner jag använt finns att köpa hos Favoritgarner.

Använd nål 3 mm.

The yarns I’ve used (the amout is based on the size I’ve made):

 • The blue mingled yarn colour 1833 – ”Batik Design” Alize Bahar 200 grams.
 • Electric Blue colour 201 – Catona from Scheepjes less than 25 grams.
 • Light Navy colour 164 – Catona from Scheepjes less than 25 grams.
 • Vivid Blue colour 146 – Catona from Scheepjes less than 25 grams.
 • Bluebird colour 247 – Catona from Scheepjes less than 25 grams.
 • Snow White colour 106 – Catona from Scheepjes less than 25 grams.

For my English-speaking readers who live in Sweden – the Catona-yarns is purchased at my favourite store Favoritgarner.

Use hook 3 mm.

Förkortningar:

 • m – maska
 • sm – smygmaska
 • lm – luftmaska
 • fm – fastmaska
 • st – stolpe

Abberevations:
st – stitch
ch – chain
sl st – slip stitch
sc – single crochet
dc – double crochet
picot – ch 3 and sl st in first ch

22496898_10212630779858173_658839246_o

blomtopp 1
Blomma:
Börja med att virka en blomma, denna mäter ca 8 x 8 cm.
Använd virknål 3 mm.
Virka 10 lm – slut till en ring med en sm.
Varv 1: Virka 3 lm (räknas som första st), virka därefter 23 st runt lm-ringen. Slut med en sm i tredje lm i första st (24 st).
Varv 2: Virka 1 fm var i följande 4 m, 7 lm, 1 fm i samma som sista fm virkades. Virka yttligare 1 fm i nästkommande 6 fm (sammanlagt 7 fm mellan varje lm-båge), virka 7 lm, tag ned för en fm i samma som sista fm innan lm-bågen *upprepa* tills sista, slut med en sm i första fm.
Varv 3: *Börja direkt med att virka 1 fm i fm mitt emellan lm-bågarna (fm nummer 4), virka sedan 7 lm, tag ned för en fm i samma som första fm. Virka sedan 6 st om nästa lm-båge, 4 lm, 1 sm i första lm (= 1 picot), fortsätt med 7 st om resten av lm-bågen*. Upprepa *-* och slut med en sm i första fm.
Resten av blommorna kommer att virkas ihop för att slippa detta i efterhand ( + att det blir snyggare resultat att sätta ihop de direkt).

Flower:
The flower is approximately 8 x 8 cm.
Use hook 3 mm.
Ch 10, make a ring with a sl st in first ch.
Row 1: Ch 3 (counts as first dc), then make 23 more dc around the ring. Make a sl st in first dc (24 dc).
Row 2: Made a sc in the four first st, *ch 7, 1 sc in same st as the last sc. Make 6 more sc in next 6 st (a total of 7 sc between every loop-chain)*, repeat *-* around the row. Finish with a sl st in first sc.
Row 3: *Start with a sc in number four between the loop-chains (the middle st), ch 7, make a sc in same st as the first sc. Make 6 dc around next loop-chain, 1 picot, continue with 7 more dc around the loop-chain*, repeat *-* around the row. Finish with a sl st in first sc.
The rest of the flowers will you asseble as you go, so you don’t have to do that later (and the result gets better). Scroll down to see how it will look like when they’re all assembled.

blomtopp 2
Virka de två första varven på nästkommande blommor, virka ihop de på följande sätt.
Virka 3 lm, virka 1 fm om lm-bågen från förra blomman, virka 3 lm och tag ned för en fm i samma som tidigare. Här hjälper det om du lägger blommorna aviga mot aviga, då hamnar de rätt samt att det är lättare att se till att inget vrider sig.

Always make the first two rows of every flower, then asseble them this way.
Ch 3, make 1 sc around the loop-chain in the first flower, ch 3, and make a sc in the same st in the flower you are making at the moment. It helps if you place the flowers with the ”wrong” side against each other, then it’s easier to prevent so they don’t rotate.

blomtopp 3
Fortsätt sedan att virka stolpar som vanligt, virka sedan 2 lm, virka 1 fm i picoten i den andra blomman, virka 1 lm och virka 1 sm i första lm på nya blomman. Fortsätt sedan som tidigare runt. Tills du kommer till sista picoten – där upprepar du samma som nu. Blommorna kommer att sitta ihop via två picoter i ändrana på ”bladen” samt lm-bågen mellan bladen. Se nedan.

Then continue with dc as the pattern tells you, ch 2, make 1 sc in the picot in the other flower, ch 1 and 1 sl st in first ch in the new flower. Then continue as the pattern shows – until the last picot where you will repeat the same as earlier. The flowers will be attached to each other through the two picots on the corners of the flowers and the loop-chain between the leafs. Look below.

blomtopp 4

blomtopp 5

Some swedish abbrevations in the pictures which means:
lm = chain
st = double crochet


blomtopp 6
Fyrkanter:
Virka nu fyra stycken fyrkanter. Dessa börjar med en cirkel och mynnar ut i en fyrkant.
Börja med att virka 4 lm och slut sedan till en ring med en sm.
Varv 1: Virka 3 lm (räknas som första st), virka därefter 11 st om ringen och slut med en sm i tredje lm i första st (12 st).
Varv 2: Virka 3 lm (räknas som första st), virka 1 st till i samma. Virka därefter 2 st i varje m varvet runt. Slut med en sm i tredje lm i första st (24 st).
Varv 3: Virka 3 lm (räknas som första st), virka 1 st var i nästa 2 m, virka hörnet såhär *2 st, 2 lm, 2 st i samma m*, virka sedan 1 st var i nästa 5 m, upprepa sedan detta 3 gånger till. Slut med en sm i tredje lm i första st.
Varv 4: Virka 3 lm (räknas som första st), virka 1 st var i varje m, virka varje hörn såhär *2 st, 2 lm, 2 st i lm-bågen från förra varvet. Upprepa sedan detta varvet runt. Slut med en sm i tredje lm i första st.
Fortsätt såhär tills du får ut de centimetrar du behöver – jag virkade sammanlagt 8 varv.

Squares:
Now make four squares, they start off as a circle and finish of as a square.

Ch 4 and make in to a ring with a sl st in the first ch.
Row 1: Ch 3 (counts as the first dc), then make 11 more dc around the ring and finish with a sl st in first dc (12 dc).
Row 2: Ch 3 (counts as the first dc), make 1 more dc in same st, continue with 2 dc in every st around the row, finish with a sl st in first dc (24 dc).
Row 3: Ch 3 (counts as the first dc), make 1 dc each in next 2 st and then make the corner like this *2 dc, ch 2, 2 dc in same st*, then make 1 dc iach in next 5 st and then repeat this 3 more times. Finish with a sl st in first dc.
Row 4: Ch 3 (counts as the first dc), make 1 dc in every st, the corners you make like this: in the loop-chain 2 dc, ch 2, dc – and then repeat this around the row. Finish with a sl st in first dc.
Repeat row 4 until it gets big enough to fit your size (I made a total of 8 rows).

blomtopp 7
Trianglar:
Dessa kommer vara ca 2 m större än fyrkanterna – men det blir inget problem vid montering.
Börja med att virka 4 lm och slut till en ring med en sm.
Varv 1: Virka 4 lm (räknas som första st + 1 lm), virka 3 lm om ringen, virka 2 lm, 3 st om ringen, 1 lm och avsluta med en st. Vänd.
Varv 2: Virka 4 lm (räknas som första st + 1 lm), virka 2 st i ”lm-bågen” från förra varvet, virka sedan 1 st i varje m, i hörnet virkas 2 st, 2 lm, 2 st, upprepa sedan samma tillbaka. Vänd.
Fortsätt med varv 2 tills du har virkat lika många varv som du gjorde med fyrkanterna.

Triangles:
These ones will be 2 st bigger than the squares but it will not be a problem later with the assembly.

Ch 4 and make in to a ring with a sl st in first ch.
Row 1: Ch 4 (counts as first dc and 1 ch), crochet 3 dc, ch 2, 3 more dc around the ring, ch 1 and finish with 1 dc. Turn.
Row 2: Ch 4 (counts as first dc and 1 ch), crochet 2 dc inch from previous row, then crochet 1 dc in every st, in the corner you make 2 dc, ch 2, 2 dc, and then repeat until the end of the row. Turn.
Repeat row 2 until it gets big enough to fit your size (I made the same amout of rows as the squares).

blomtopp 8
Montering:
Nedan ser du vilket ”mönster” blommorna ska skapa när du monterat dom. Eftersom du monterar ihop de samtidigt som du virkar är det viktigt att kolla noga så du sätter ihop de korrekt – så slipper du extra arbete 🙂

Assembly:
Here you see how the flower-squares will look like when it’s assembled. Make sure to check twice so you don’t have to re-do it.

blomtopp 9

Jag valde att sy ihop rutorna, samt blommorna ihop med fyrkanterna. Eftersom blommorna inte mäter samma antal maskor som rutorna fick jag lura lite. Jag valde att sy picoten ihop med en m från rutan, sedan 1 m från bladet ihop med en maska från rutan, valde att lämna de två maskorna närmst lm-bågen på blomman och på rutan hoppade jag alltså över en maska, sydde ihop lm-bågen med en maska på rutan, hoppade över en till på rutan (samtidigt som jag hoppade över två på blom-bladet) – fortsatte sedan att sy ihop maska efter maska.
Jag valde alltså att sy genom båda maskbågarna på båda sidor – då jag tycker att det ger en snygg finish. Nedan ser du alltså hur ”schemat” ser ut för toppen. Mitt fram kommer blommorna sys på ovan rutorna, sedan är det en ruta var på var sida, däremellan sys trianglarna fast för att skapa en rak kant nedtill.

I choosed to sew the squares together, and also the flower-squares. Since the flowers don’t match the amout of stitches you have to force it to look good 🙂 For example I started to sew on the picot and 2 st after with st from the square, then skipped the two st right before the loop-chain. I skipped 1 st on the square and then sewed on the loop-chain with 1 st, skiped 1 more on the square as I skipped 2 more on the flower on continued like this .. Try it and see how you make the best assemble.
Here you can see the ”schedule” of the top – how to assemble it. Either you sew it togheter or crochet it togheter, make what suits you the best.

 

blomtopp 11
Nedan ser du hur linnet ser ut när alla rutor är monterade. Var inte orolig över ”hålen” som blir längst ned på varje triangel – det finns en lösning för det senare.

Below you can se the front of the top when it’s assembled, and later there’s a plan for the holes at the bottom 🙂

Fram/front:

blomtopp 12

Bak/back:

blomtopp 13
Nederdel av topp:
Nu kommer vi till den funktion de små hålen längst ned på trianglarna fyller. Vi ska alltså virka nederdelen av toppen utifrån dessa hål.

Börja i valfritt hål, *virka 1 fm, virka 7 st i nästa hål, 1 fm i nästa, 7 st i nästa*, upprepa *-* runt hela varvet.

The bottom of the top:
Out of the holes in the bottom we make the pattern for the ”skirt” of the top. Start in any hole, crochet *1 sc, 7 dc in next hole, 1 sc in next hole, 7 dc in next hole*. Repeat *-* around the row.

blomtopp 14
Byt färg till vitt.
*I fm mellan varje st-grupp virkas 1 st, 2 lm, 1 st, virka sedan 4 lm, fortsätt i nästa fm mellan med 1 st, 2 lm, 1 st* – upprepa *-* varvet runt.

Change colour to white.
In the sc between the dc-groups you crochet: *1 dc, ch 2, 1 dc, then ch 4, continue in next sc*, repeat *-* the row around.

blomtopp 15
Byt färg till melerat.
I varje ”V” virkas nu 7 st, hitta st nummer fyra från första varvet och virka 1 fm i den över lm-bågen, virka 7 st i nästa ”V” och fortsätt likadant varvet runt.

Change colour to the mingled yarn.
In every ”V” you crochet *7 dc, find dc number four from the first row and make a sc over the loop-chain, make 7 dc in next V. Repeat *-* the row around.

blomtopp 16

Byt färg till vitt igen och upprepa nu dessa varv tills du känner dig nöjd med längden på toppen. Jag virkade sammanlagt 14 varv (= DVS 7 varv av varje). Det fina är att du kan anpassa den helt efter dig och ditt tycke.

Change colour to white again and repeat the last rows to a length that you’re happy with. I made a total of 14 rows (7 each). The best here is that you can make the length after what you like.

Knytband midja:
Jag valde det melerade garnet och virkade en ”chainless foundation” utav stolpar. Jag gjorde den 105 cm lång. HÄR finns en bra video-tutorial och HÄR finns en bra bild-tutorial (på engelska). Det är enkelt så fort man fått kläm på det – sedan går det som en dans.

Waist-ribbon:
I used the mingled yarn and made the ribbon from a chainless foundation of double crochet. I made it 105 cm long, and HERE is a video-tutorial and HERE is a picture-tutorial.

blomtopp 19

Axelband:
Jag valde att göra axelbanden i samma teknik som knytbandet – istället för stolpar valde jag att göra det i halvstolpar. Gör axelbanden ca 22 cm (då de töjer sig en bit när du har toppen på). Dessa syr du bara fast med små stygn sedan och fäster alla lösa trådar.

Straps:
I used the same approach as earlier, but this was a chainless foundation of half double crochet. I made two and they’re 22 cm long each. Just sew them on.

IMG_0763

4 kommentarer på “Flower-lace top

 1. Hello, thank you for a wonderful pattern! Are we allowed to sell the piece we will be crocheting on etsy? I am thinking of launching exclusive lines of seven colour variations for each of my projects. Every colour project will be made three times only. Of course I will refer to you and give credits to http://www.mydiy.se if you agree. Waiting for your thoughts on this matter. Thank you in advance.
  Kind regards
  Konstadina

  Gilla

  1. Hi! And Thank you very much 🙂 I’m sorry to say but I don’t approve on anyone else selling my designs, but I’m happy that you asked and I still hope you’ll make it for yourself 🙂

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s